Texnologiyanın transferi və kommersiyalaşdırma

  • Modul 1. Fərqindəlik, təqdimat, maarifləndirmə və təhsil xidmətləri

  • TTCP fəaliyyətlərinin izah edildiyi maarifləndirmə və təbliğat tədbirlərinin təşkili.

   Tədqiqat və inkişaf sahəsində qazanılmış uğur hekayələrinin paylaşılması məqsədilə vebinar, seminar, panel, forum və konfransların təşkili.

   Müxtəlif proqram və layihələrin yayılmasının təşkili.

   TTCP jurnalı, TTCP bülteni, broşürlər, kataloq və tanıtım kataloqları hazırlamaq və yaymaq.

   Layihə dəstək fondları, əqli mülkiyyət hüquqları, patent və lisenziyalaşdırma, innovasiya və sahibkarlıq mövzularında təlim və mentorluq xidmətləri təşkil etmək.

  • Modul 2. Dəstək proqramlarından faydalanmağa yönəlmiş xidmətlər

  • Milli və beynəlxalq layihə və qrant çağırışlarını tədqiqatçıların elektron ünvanlarına göndərmək; web səhifə, sosial media və digər vasitələrdən istifadə etməklə maraqlı tərəfləri davamlı məlumatlandırmaq.

   Milli və beynəlxalq çağırışlara müracit etmək məqsədilə tədqiqatçılara və firmalara akadmik və texniki-inzibati dəstək vermək.

   Milli və beynəlxalq qrant dəstək proqramlarına müraciət etmək üçün layihənin hazırlanması və yaılmasına dəstək vermək.

   Əlavə dəstək mexanizmlərinin işlənməsi və tapılması istiqamətində məsləhət xidmətlərini təşkil etmək, eləcə də yeni cəhdlər etmək.

  • Modul 3. Elm-təhsil biznes əməkdaşlığı

  • Biznes və ya sənayeinin gözlənti və ehtiyaclarını təyin etmək üçün tədqiqat, müzakirə, konfrans və digər tədbirlərin təşkil etmək.

   Universitet-sənaye əməkdaşlığını təşviq və təşkil etmək.

   Universitet-sənaye əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədilə tələb və ehtiyaclara uyğun təşkilatlanma işlərinin təşkil etmək.

   Bazarın dəstəkləri ilə tədqiqat və inkişaf proqram və layihələrini təşkil etmək.

   Sənaye əhəmiyyətli tədqiqat və inkişaf proqram və layihələrini dəstəkləmək.

   İş fikirləri və innovasiya layihələrinin sənayeçilərə təqdim edilməsi məqsədilə müxtəlif tədbirlərin təşkil etmək.

  • Modul 4. Əqli mülkiyyət və lisenziylaşdırma xidmətləri

  • Patent və faydalı modelin yazılması və müraciətin edilməsi istiqamətində maarifləndirmə və təbliğat işlərinə dəstək vermək.

   Elm-təhsil müəssisələri, patent təçkilatları, texnoparklar, akselerasiya və inkibasiya mərkəzləri ilə tərəfdaşlıq etmək və ehtiyaclara uyun dəstək mexanimzləri təşkil etmək.

   Tərəfdaşların patent ve lisenziyalaşdırma əməliyyatlarına dəstək vermək məqsədilə milli və beynəlxalq təşlkilat və şirkətlərlə görüşlıər keçirmək, müvafiq təqdimatlar etmək.

   Əqli mülkiyyət və lisenziyalaşdırma işlərində tərfədaşlara akademik və texniki-inzibati dəstəklər təşkil etmək.

  • Modul 5. Şirkətləşmə və sahibkarlıq xidmətləri

  • İnkubasiya və akselerasiya ximdətləri təşkil etmək.

   İdeya və layihə müəllifləri ilə investorların əməkdaşlığını təşviq və təşkil etmək.

   Tədqiqatçıların və tələbələrin şirkət qurmaq fəaliyyətlərini asanlaşdırılması üçün mexanizmlər qurmaq və təklif etmək.

   Tədqiqat və inkişafa əsaslanan firmaların sayını artırmaq və bu firmaların davamlılığını təmin edən tədbirlər təşkil etmək.

   Tədqiqat və inkişafa əsaslanan firmaların TTCP ilə əməkdaşlığını təmin etmək.

   Lisenziya və hissə satışı edərək tədqiqatçılara və TTCP-yə gəlir təmin etmək.

   Biznes təşəbbüskarlığı və startap mədəniyyətini inkişaf etdirmək.