slider-img

TTCP Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutunun(STEPİ) dəstəyi ilə qurulmuşdur

Bu saytın məqsədi Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin inkişaf və dayanıqlılığına nail olmaqdır. İntelekotual kapital, yüksək texnologiya, qlobal marketlərdə effektiv korperasiyalar buna misal ola bilər

Ətraflı
slider-img

TTCP – Texnologiyanın Transferi və Elmin Kommersiyalaşdırılması Platformasıdır.

TTCP - Texnologiyanın transferi və elmin kommersiyalaşdırılmasını təşviq edən və dəstəkləyən, həmçinin Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin qlobal tələblər və yerli ehtiyaclar kontekstində inkişaf etdirən Platformadır.

Ətraflı

Ən son xəbərlər

Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı

Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı

Bu gün Azərbaycan Texniki Universitetində Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) və Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutu (STEPI) arasında həyata keçirilən “Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi çərçivəsində təşkil olunmuş F...

27.10.2022
“Bilik laboratoriyası” formatında 4-cü onlayn mühazirə keçirilmişdir

“Bilik laboratoriyası” formatında 4-cü onlayn mühazirə keçirilmişdir

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı və Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutu (STEPI) arasında həyata keç i ril ən “Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi çərçivəsində “Bilik laboratoriyası” formatında 4-cü onlayn mühazirə k...

06.09.2022
AMEA YTP və STEPI-nin birgə icra etdiyi layihə ilə bağlı onlayn mühazirə dinlənilib

AMEA YTP və STEPI-nin birgə icra etdiyi layihə ilə bağlı onlayn mühazirə dinlənilib

Mayın 18-də AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) və Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutunun (STEPI) birgə icra etdiyi “AMEA YTP-nin istismar proqramı: tətbiq və bacarıqların artırılması” layihəsi çərçivəsində “Dövlət tədqiqat institutları və texnologiyaların kommersiyalaşdırlması” mövz...

06.09.2022
“Əqli mülkiyyətin idarəedilməsi” mövzusu üzrə onlayn tədbir keçirilib.

“Əqli mülkiyyətin idarəedilməsi” mövzusu üzrə onlayn tədbir keçirilib.

27-28 aprel 2022-ci il tarixlərində AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkının (YTP) təşkilatçılığı ilə STEPI (Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutu)  və YTP-nin birgə icra etdiyi “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və bacarıqların artırılması” layihəsi ç...

06.09.2022
“Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi ilə bağlı ikinci onlayn tədbir keçirilib

“Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi ilə bağlı ikinci onlayn tədbir keçirilib

AMEA - n ı n Y ü ks ə k Texnologiyalar Park ı v ə Koreya Elm v ə Texnologiya Siyas ə ti İ nstitutu ( STEPI ) aras ı nda 2022-2024- c ü ill ə rd ə h ə yata ke ç iril ə c ə k “ Az ə rbaycanda Y ü ks ə k Texnologiyalar Park ı n ı n istismar proqram ı: t ə tbiq v ə potensial ı n art ı r ı lmas ı...

04.09.2022
AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı layihəsi üzrə ilk onlayn görüş keçirilib

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı layihəsi üzrə ilk onlayn görüş keçirilib

Martın 29-da “Azərbaycanda AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının (YT Park) istismar proqramı: tətbiq və bacarıqların artırılması” layihəsi üzrə ilk onlayn görüş keçirilib. YT Parkdan  AZƏRTAC -a bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan tərəfindən 6 yerli ekspert və 22 nəfərdən ibarət benefisiar qrup...

04.09.2022

Ən son əlavə edilən xidmətlər

Əqli Mülkiyyət Hüquqları TƏLİMİ

Əqli Mülkiyyət Hüquqları TƏLİMİ

Bu təlim, Əqli Mülkiyyət Hüquqları, onların əhəmiyyəti, növləri, qeydiyyat proseduru, müəllifin hüquqları və haqsız rəqabət halları barəsində mövzuları və bu hüquqların pozulması halında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sanksiyaların fonunda həmin hüquqların müdafiəsi ilə bağlı praktiki hüquqi konsu...

Ətraflı
21.12.2022
Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və hüquqi müdafiəsi

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və hüquqi müdafiəsi

Əqli mülkiyyət hüquqlarının (ixtira, sənaye nümunəsi, faydalı model, müəlliflik hüququ, əmtəə nişanı, coğrafi göstərici və s.) Azərbaycanda və dünyanın istənilən ölkəsində rəsmi qeydiyyata alınması və pozulmuş əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hüquqi xidmətlər təklif edirəm. İmeyl: gra...

Ətraflı
21.12.2022
"TUSİ (2C)" inkubasiya proqramı

"TUSİ (2C)" inkubasiya proqramı

Elə indi "TUSİ (2C)" inkubasiya proqramına qeydiyyatdan keçərək, layihədə iştirak şansını qaçırmayın! Qeyd edək ki, "Tusi(2C)" İnkubasiya proqramının əsas məqsədi ölkədə innovasiya fəaliyyətinin davamlılığının təmin edilməsi, innovativ ideyaların inkişaf etdirilməsi üçün tələbələrin innovasiya və s...

Ətraflı
30.11.2022
Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və hüquqi müdafiəsi

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və hüquqi müdafiəsi

Əqli mülkiyyət hüquqlarının (ixtira, sənaye modeli, faydalı model, müəlliflik hüququ, əmtəə nişanı, coğrafi göstərici və s.) Azərbaycanda və dünyanın istənilən ölkəsində rəsmi qeydiyyata alınması və pozulmuş əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hüquqi xidmətlər təklif edirəm.

Ətraflı
25.11.2022
Coders Caravan

Coders Caravan

Proqramlaşdırma günümüzün ən önəmli peşələrindən biridir. Kodlamağı öyrənmək, hansı sahədə təhsil aldığınızdan və ya karyeranızdan asılı olmayaraq sahib olmaq üçün çox dəyərli bacarıqdır.Rəqəmsal texnologiyalar sferasında savadlı qadın kadrlar yetişdirmək üçün IT sahəsinə yenilikçi yanaşma gətiririk...

Ətraflı
24.11.2022
Fənn proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi

Fənn proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi

Müxtəlif fənlər, həmçinin təhsilin müxətlif pillələrində tədris plan və proqramlarının, o cümlədən komleks şəkildə ixtisas üzrə tədris proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi üzrə tədqiqatların aparılmasını təklif edirəm. Bu zaman, hər bir fənn üzrə tətbiq olunan mövcud tədris plan və proqramlarını...

Ətraflı
31.10.2022