TTCP Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutunun(STEPİ) dəstəyi ilə qurulmuşdur

Bu saytın məqsədi Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin inkişaf və dayanıqlılığına nail olmaqdır. İntelekotual kapital, yüksək texnologiya, qlobal marketlərdə effektiv korperasiyalar buna misal ola bilər

Ətraflı

TTCP – Texnologiyanın Transferi və Elmin Kommersiyalaşdırılması Platformasıdırdır.

TTCP - Texnologiyanın transferi və elmin kommersiyalaşdırılmasını təşviq edən və dəstəkləyən, həmçinin Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin qlobal tələblər və yerli ehtiyaclar kontekstində inkişaf etdirən Platformadır.

Ətraflı

Ən son xəbərlər

Ən son əlavə edilən xidmətlər