İnvestisiya nədir?

İnvestisiya dedikdə gəlir və ya digər faydalı effekt əldə etmək məqsədilə uzunmüddətli kapital qoyuluşları və praktiki fəaliyyətin reallaşdırılması başa düşülür. İnvestisiya anlayışı mənfəət əldə edilməsini (və yaxud sosial məqsədin həyata keçməsini) nəzərdə tutan qoyuluşları əhatə edir. Bu qoyuluşlara sahibkarlıq obyektlərinə və sair sahələrə pul vəsaitləri, səhmlər, qiymətli kağızlar, texnologiyalar, avadanlıqlar, intellektual dəyərlər aid edilir.

Ətraflı

Seymur Hamidov

Seymur Hamidov

I am   co-founder and managing partner  of Coders, a coding bootcamp with two locations across the country.  - Entrepreneur, Engineer, Inventor & Life Explorer - Looking into building the next scaleable, fast-growing, high-tech company - Future Worlds Startup Mentor - Ea...

Ətraflı

01.01.0001