Tədqiqat nədir?

Bir sahəni, əşyanı, iddia və digər məqamları, eləcə də onların xüsusiyyətlərini öyrənmək, müəyyənləşdirmək məqsədilə dəqiq elmi araşdırmaqdır. Elm nədir? - Müşahidə və təcrübəyə əsaslanan əqli fəaliyyət vasitəsilə dünyadakı hadisələri və bu hadisələri bir-birinə bağlayan qanunları tədqiq etmə fəaliyyətidir. Elm doğru düşünmək və sistemli məlumat əldə etməkdir. Ətraflı: http://anl.az/el/Kitab/2017/11/cd/2016-2204.pdf  

Ətraflı

Fənn proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi

Fənn proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi

Müxtəlif fənlər, həmçinin təhsilin müxətlif pillələrində tədris plan və proqramlarının, o cümlədən komleks şəkildə ixtisas üzrə tədris proqramlarının effektivliyinin ölçülməsi üzrə tədqiqatların aparılmasını təklif edirəm. Bu zaman, hər bir fənn üzrə tətbiq olunan mövcud tədris plan və proqramlarını...

Ətraflı

01.01.0001

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin daxili intizam qaydaları haqqında

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin daxili intizam qaydaları haqqında

Təhsil prosesində iştirak edən, eləcə də təhsil prosesinə təsir edən bütün tərəf və amilləri nəzərə alaraq, ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin daxili intizam qaydalarının müyyənləşdirilməsi istiqamətidə tədqiqatın aparılmasını tövsiyə edirəm.  Tədqiqat işini aparmaqda maraqlı olan tərəfə ment...

Ətraflı

01.01.0001

İKT savadlılığının ölçülməsi

İKT savadlılığının ölçülməsi

Azərbaycanda təhsilverənlərin İKT savadlılığı haqqında tədqiqat aparılmasını təklif edirəm. Bu tədqiqat işini aparmaqda maraqlı olanlar mənə yaza bilər. 

Ətraflı

01.01.0001

Sahibkarlıq bacarıqlarının ölçülməsi

Sahibkarlıq bacarıqlarının ölçülməsi

"Azərbaycanda əhalinin müxtəlif kateqoriyalar üzrə sahibkarlıq və innovativ düşünmə bacarıqlarının ölçülməsi" haqqında tədqiqat işinin aparılmasını təklif edirəm.  Bu tədqiqat işini aparmaqda maraqlı olanlar mənə yaza bilər. 

Ətraflı

01.01.0001