Coders Azerbaijan

Coders Azerbaijan

Coders Azerbaijan IT sahəsi üçün peşəkar kadrlar hazırlamaq məqsədilə fəaliyyət göstərən proqramlaşdırma mərkəzidir. Təcrübəli müəllim heyəti, beynəlxalq standartlara əsaslanan tədris proqramı, intensiv olmaqla yanaşı, əlavə dərslərin də yer aldığı tədris modeli və tələbələrə yaradılan geniş kar...

Ətraflı

01.01.0001

Yüksək Texnologiyalar Parkı

Yüksək Texnologiyalar Parkı

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu ...

Ətraflı

01.01.0001

İTE Azərbaycan

İTE Azərbaycan

Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar (İTE) Əlavə Təhsil Mərkəzi təhsilverənlərin və təhsil sahəsi liderlərinin potensialının gücləndirilməsi, öyrətmə və öyrənmə prosesinin innovativ inkişafına dəstək olur. ITE Azərbaycan təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən, beynəlxalq təcrübə və yeni tədris texnologiya...

Ətraflı

01.01.0001

Yeni Fikir MMC

Yeni Fikir MMC

"Yeni Fikir" MMC - Sahibkarlıq fəaliyyətində innovasiyaların formalaşdırılması və tətbiqini; müəssisədaxili sahibkarlığın formalaşdırılması və inkişafını, eləcə də innovativ sahibkarlığın (biznes təşəbbüskarlığının, startapların və ya texnosahibkarlığın) inkişafını təşviq edən və dəstəkləyən ink...

Ətraflı

01.01.0001