Könüllülük nədir?

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı və gəlirsiz fəaliyyətdir. Könüllü - öz iradəsi və sərbəst seçimi əsasında əvəzi ödənilməyən ictimai faydalı fəaliyyəti şəxsən həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdir. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı - könüllü fəaliyyətin təşkilini və həyata keçirilməsini təmin edən dövlət orqanları, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar, yerli özünüidarə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Əvəzi ödənilməyən fəaliyyət - əməkhaqqı ödənilməyən fəaliyyətdir. Ətraflı: http://www.anl.az/down/meqale/

Ətraflı

Seymur Hamidov

Seymur Hamidov

There are many things that should be taught in school, but often aren’t. Some may argue that these things should be taught at home, but they usually aren’t taught there either whether due to parents' negligence, ignorance, or something else entirely. Knowing that we cannot control the amount of time...

Ətraflı

01.01.0001