Patent nədir?

Patent ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən verilən mühafizə sənədidir. Azərbaycan Respublikasında patentin verilməsi Əqli Mülkiyyət Agentliyinin səlahiyyətinə aiddir. Ətraflı:  https://patent.copat.gov.az/?sid=709

Ətraflı

Əqli Mülkiyyət Hüquqları TƏLİMİ

Əqli Mülkiyyət Hüquqları TƏLİMİ

Bu təlim, Əqli Mülkiyyət Hüquqları, onların əhəmiyyəti, növləri, qeydiyyat proseduru, müəllifin hüquqları və haqsız rəqabət halları barəsində mövzuları və bu hüquqların pozulması halında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sanksiyaların fonunda həmin hüquqların müdafiəsi ilə bağlı praktiki hüquqi konsu...

Ətraflı

01.01.0001

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və hüquqi müdafiəsi

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və hüquqi müdafiəsi

Əqli mülkiyyət hüquqlarının (ixtira, sənaye modeli, faydalı model, müəlliflik hüququ, əmtəə nişanı, coğrafi göstərici və s.) Azərbaycanda və dünyanın istənilən ölkəsində rəsmi qeydiyyata alınması və pozulmuş əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hüquqi xidmətlər təklif edirəm.

Ətraflı

01.01.0001

Vaccine nanotechnology

Vaccine nanotechnology

The present invention provides compositions and systems for delivery of nanocarriers to cells of the immune system. The invention provides vaccine nanocarriers capable of stimulating an immune response in T cells and/or B cells, in some embodiments, comprising at least one immunomodulatory agent, an...

Ətraflı

01.01.0001