Patent nədir?

Patent ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən verilən mühafizə sənədidir. Azərbaycan Respublikasında patentin verilməsi Əqli Mülkiyyət Agentliyinin səlahiyyətinə aiddir. Ətraflı:  https://patent.copat.gov.az/?sid=709

Ətraflı