Tədqiqat nədir?

Bir sahəni, əşyanı, iddia və digər məqamları, eləcə də onların xüsusiyyətlərini öyrənmək, müəyyənləşdirmək məqsədilə dəqiq elmi araşdırmaqdır. Elm nədir? - Müşahidə və təcrübəyə əsaslanan əqli fəaliyyət vasitəsilə dünyadakı hadisələri və bu hadisələri bir-birinə bağlayan qanunları tədqiq etmə fəaliyyətidir. Elm doğru düşünmək və sistemli məlumat əldə etməkdir. Ətraflı: http://anl.az/el/Kitab/2017/11/cd/2016-2204.pdf  

Ətraflı