Layihə, onun hazırlanması və icrası haqqında

PMI(Project Management Institute)-ya görə: Unikal bir məhsul və ya xidməti yaratmaq üçün müvəqqəti edilən cəhddir. Müəyyən bir yerdə, müəyyən bir vaxt ərzində, müəyyən bir büdcə ilə, dəqiq olaraq təyin edilən məqsədlərin reallaşdırılması üçün planlanan fəaliyyətlər toplusudur.  Ətraflı: http://www.gantt.az/news/14-layih%C9%99-planla%C5%9Fd%C4%B1rman%C4%B1n-3-elementi Layihələrin yazılma qaydaları haqqında: https://www.gead.az/az-content/33.6.html

Ətraflı